PANDORA AKA NO HOSHINOFURU

PANDORA AKA NO HOSHINOFURU

Raza

Shiba Inu

Sexo

Hembra

Nacido

3 Octubre 2016

Criador

HOSHINOFURU

Abuelos

Padres

Padre

RAION GO NARIMONESOU MUTAI

Raza

Shiba Inu

Sexo

Macho

Nacido

1 SEPTIEMBRE 2013

Criador

ISSEI MUTAI

Madre

DEMISHSTAR BARA NO HANA BIRA

Raza

Shiba Inu

Sexo

Hembra

Nacido

20 JULIO 2014

Criador

ZHANNA DEMISHESVA

SUZUTENRIKI GO BINGO KAMISHIMASOU

Raza

Shiba Inu

Sexo

Macho

Nacido

01/03/2012

GINSEI GO GINZA KAWAKITA

Raza

Shiba Inu

Sexo

Hembra

Nacido

29/11/2012

HIJIRI NO KOUGYOKUNISHIKI GO MUTSU KANEMASUYA

Raza

Shiba Inu

Sexo

Hembra

Nacido

18/10/2012

Criador

ZHANNA DEMISHEVA

Raza

Shiba Inu

Sexo

Macho

Nacido

11/11/2010

Criador

HIROSHI HAYAKAWA

DEMISHSTAR MAMORI GATANA

Tatarabuelos

Bisabuelos