PANDORA AKA NO HOSHINOFURU

PANDORA AKA NO HOSHINOFURU

Raza

Shiba Inu

Sexo

Hembra

Nacido

3 Octubre 2016

Criador

HOSHINOFURU

Abuelos

Padres

Padre

RAION GO NARIMONESOU MUTAI

Raza

Shiba Inu

Sexo

Macho

Nacido

1 SEPTIEMBRE 2013

Criador

ISSEI MUTAI

Madre

DEMISHSTAR BARA NO HANA BIRA

Raza

Shiba Inu

Sexo

Hembra

Nacido

20/07/2014

Criador

ZHANNA DEMISHESVA

SUZUTENRIKI GO BINGO KAMISHIMASOU

Raza

Shiba Inu

Sexo

Macho

Nacido

01/03/2012

GINSEI GO GINZA KAWAKITA

Raza

Shiba Inu

Sexo

Hembra

Nacido

29/11/2012

HIJIRI NO KOUGYOKUNISHIKI GO MUTSU KANEMASUYA

Raza

Shiba Inu

Sexo

Hembra

Nacido

18/10/2012

Criador

ZHANNA DEMISHEVA

Raza

Shiba Inu

Sexo

Macho

Nacido

11/11/2010

Criador

HIROSHI HAYAKAWA

DEMISHSTAR MAMORI GATANA

Tatarabuelos

Bisabuelos