NARA HOSHINOFURU

NARA HOSHINOFURU

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Nacido

13/05/2019

Criador

HOSINOFURU

Padres

DEMISHSTAR MESEIYOSHI

Raza

SHIBA

Sexo

Macho

Nacido

17/07/2015

Criador

ZHANNA DEMISHEVA

Madre

ALLAIKHA,S EOWEN

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Nacido

11/11/2016

Criador

CATHERINE LOUCHE

Abuelos

DEMISHSTAR SANIIRO TADAO

Raza

SHIBA

Sexo

Macho

Nacido

26/05/2013

Criador

ZHANNA DEMISHEVA

KOHANA GO YOU DJENIMA

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Nacido

01/09/2009

Criador

OLGA POLISCHUK

ASAHI NO KEN GO MIZOMITOSOU

Raza

SHIBA

Sexo

Macho

Criador

SANUKI MIZUMOTOSOU

ALLAIKHA'S ROCKET

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Criador

CATHERINE LOUCHE

Tatarabuelos

Bisabuelos