NEKO HOSHINOFURU

NEKO HOSHINOFURU

Sexo

Hembra

Nacido

12/11/2020

Criador

HOSINOFURU

Padres

Padre

TERRA ASTREYA NOBORU SUZUTORA

Raza

SHIBA

Sexo

Macho

Nacido

14/03/2019

Criador

ELENA GERASIMOVA

Madre

PANDORA AKA NO HOSHINOFURU

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Nacido

02/10/2016

Criador

HOSHINOFURU

Abuelos

KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOU

Raza

SHIBA

Sexo

Macho

Nacido

16/09/2012

Criador

MITSUYUKI MEGURO

TERRA ASTREYA ERIKOMACHI

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Nacido

18/07/2017

Criador

ELENA GERASIMOVA

DEMISHSTAR BARA NO HANA BIRA

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Nacido

20/07/2014

Criador

ZHANNA DEMISHEVA

RAION GO NARIMUNESOU MUTAI

Raza

SHIBA

Sexo

Macho

Nacido

01/09/2013

Criador

ISSEI MUTAI

Tatarabuelos

Bisabuelos