KHANAGATA UMARI DARYA

KHANAGATA UMARI DARYA

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Nacido

01/08/2021

Criador

NATALIA KALINOVA

Padres

Padre

INISHIE NO FUKUTORA-GO BANGAICHISOU

Raza

SHIBA

Sexo

Macho

Nacido

16/08/2018

Criador

MASAKI SASUGA

Más info

CH RUSSIA CH RKF

Madre

KHANAGATA UMARI RISO VARIKIHIME

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Nacido

24/05/2019

Criador

NATALIA KALINOVA

Más info

CH RUSSIA CH RKF

Abuelos

Tatarabuelos

Bisabuelos