TERRA ASTREYA NOBORU SUZUTORA

TERRA ASTREYA NOBORU SUZUTORA

Raza

SHIBA

Sexo

Macho

Nacido

19/03/2019

Criador

ELENA GERASIMOVA

Más info

Co-owned with Diego Alarcon of Kawairashii shibas ( Murcia )

Padres

Padre

KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOU

Raza

SHIBA

Sexo

Macho

Nacido

16/09/2012

Criador

MITSUYUKI MEGURO

Madre

TERRA ASTREYA ERIKOMACHI

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Nacido

18/07/2017

Criador

ELENA GERASIMOVA

Abuelos

Tatarabuelos

Bisabuelos